Balkóny a lodžie

Balkóny a lodžie sú svojou polohou súčasťou obvodového plášťa domu. Práve tieto stavebné prvky sú najviac zaťažované a patria medzi najviac degradované súčasti stavieb. Ich oprava, hoci neprináša priamy finančný efekt, by rozhodne mala byť súčasťou každej kompletnej rekonštrukcie.

Vzhľadom k dnešnej situácii, kedy prevažná časť všetkých bytových a panelových domov má zcela nevyhovujúce balkóny a lodžie, sa ich opravy vykonávajú aj samostatne, teda okrem kompletnej rekonštrukcie domu. Pri opravách sa najčastejšie stretávame s problémami porušenej omietky, zatekaním, nedostačujúcou hydroizoláciou podláh, skorodovaným zábradlím a teda v celku s nedostatočnou bezpečnosťou či dokonca narušenou statikou.

Opravou je možné vyriešiť všetky uvedené problémy. Počnúc sanáciou vlhkých múrov, odstránením existujúcej skladby podláh, aplikáciou vhodného hydroizolačného systému vrátane nových a kvalitných dlažieb, ďalej cez zateplenie stien, výmenu zábradlia spolu so zasklením podľa priania zákazníka.

Dopytový formulár
Vybrané referencie
Dopytový formular
  1. (požadováno)
  2. (validní mail požadován)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
 

cforms contact form by delicious:days