Planét 2-18, Bratislava

Obvodový plášť, zateplenie strešnej konštrukcie, balkóny, výplne otvorov, spoločné priestory, okapový chodník.

 

Na Planét 2-18, Bratislava sme zaišťovali kompletnú rekonštrukciu panelovýho domov. Budova potrebovala obnoviť a modernizovať svoj vzhľad, vyčistiť a rekonštruovať spoločné priestory - a nie len to. Zateplenie fasády objektu Planét 2-18, Bratislava ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Zateplenie domu vráti budove Planét 2-18, Bratislava v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.

Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Opravy plochých striech sú pri rekonštrukcii absolútne nevyhnutné. Na Planét 2-18, Bratislava bola úplne vymenená hydroizolácia plochej strechy, ktorá tým získala opätovnú vodotesnosť a tepelnú ochranu. Opravené boli všetky prvky, ktoré sa na streche nachádzali. Budova Planét 2-18, Bratislava bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.