Planét 2-18, Bratislava

Obvodový plášť, zateplenie strešnej konštrukcie, balkóny, výplne otvorov, spoločné priestory, okapový chodník.

 

Na Planét 2-18, Bratislava sme zaišťovali kompletnú rekonštrukciu panelovýho domov. Budova potrebovala obnoviť a modernizovať svoj vzhľad, vyčistiť a rekonštruovať spoločné priestory - a nie len to. Zateplenie fasády, ktoré tu prebehlo, bolo veľmi úspešné. Nie len že objekt Planét 2-18, Bratislava získal moderný a pekný vzhľad, tiež náklady za teplo klesli miestami až o 15 %. Pozitívom je aj odhlučnenie objektu, ktoré kvalitná izolácia zaistí. Zateplenie domu vráti budove Planét 2-18, Bratislava v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.

Myslené bylo aj na spoločné priestory - chodby, pivnice, kočikáreň. K docieleniu zateplenia týchto priestorov tu prebehla výměna dverí pri vstupe do budovy. Nové vchodové dvere spoľahlivo eliminovali zbytočný únik tepla z objektu. Opravy plochých striech sú pri rekonštrukcii absolútne nevyhnutné. Na Planét 2-18, Bratislava bola úplne vymenená hydroizolácia plochej strechy, ktorá tým získala opätovnú vodotesnosť a tepelnú ochranu. Opravené boli všetky prvky, ktoré sa na streche nachádzali. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Planét 2-18, Bratislava ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.