Planét 2-18, Bratislava

Obvodový plášť, zateplenie strešnej konštrukcie, balkóny, výplne otvorov, spoločné priestory, okapový chodník.

 

Na Planét 2-18, Bratislava sme zaišťovali kompletnú rekonštrukciu panelovýho domov. Budova potrebovala obnoviť a modernizovať svoj vzhľad, vyčistiť a rekonštruovať spoločné priestory - a nie len to. Zateplenie fasády objektu Planét 2-18, Bratislava ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy Planét 2-18, Bratislava takmer okamžitá.

Myslené bylo aj na spoločné priestory - chodby, pivnice, kočikáreň. K docieleniu zateplenia týchto priestorov tu prebehla výměna dverí pri vstupe do budovy. Nové vchodové dvere spoľahlivo eliminovali zbytočný únik tepla z objektu. Opravy plochých striech sú pri rekonštrukcii absolútne nevyhnutné. Na Planét 2-18, Bratislava bola úplne vymenená hydroizolácia plochej strechy, ktorá tým získala opätovnú vodotesnosť a tepelnú ochranu. Opravené boli všetky prvky, ktoré sa na streche nachádzali. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Planét 2-18, Bratislava ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.