HISTÓRIA

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. začala pôsobiť na slovenskom trhu od roku 2000 pod obchodným názvom BELSTAV PRAHA s.r.o., ktorá vznikla transformáciou po rozdelení predchádzajúcej stavebnej spoločnosti, pôsobiacej na trhu od roku 1993. Od roku 2009 spoločnosť pôsobila na Slovensku ako samostatný právny subjekt pod obchodným názvom BELSTAV ŽILINA, s.r.o.

S ohľadom na ďalší rozvoj a rozšírenie pôsobnosti, vedenie spoločnosti s účinnosťou od 1.1.2012 rozhodlo o zmene obchodného názvu na BELSTAV SK, s.r.o. Súčasťou zmeny obchodného názvu bola i zmena loga a celkového vizuálneho štýlu spoločnosti.

Spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti stavebnej výroby, špecializuje sa hlavne na rekonštrukciu panelových a bytových domov s cieľom vyhovieť požiadavkám klienta a dosiahnuť maximálnu kvalitu finálneho produktu.

Počas pôsobenia na trhu v predchádzajúcich rokoch sa stala spoločnosťou, ktorá je zárukou kvality a odbornej skúsenosti.

Dopytový formulár
Vybrané referencie
Dopytový formular
  1. (požadováno)
  2. (validní mail požadován)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
 

cforms contact form by delicious:days