Opravy a zateplenie plochých striech

Izolácia a oprava strechy je najdôležitejším prvkom pri celkovej rekonštrukcii objektu. Kvalitná strecha slúži jednak k hydroizoláciu, teda aby do objektu nezatekalo, a tiež k termoizolácii, ktorá chráni pred únikmi tepla v tejto časti objektu. Hydroizolácia strechy je najnáročnejšie časťou rekonštrukcie a preto je potrebné dbať na to, aby tieto činnosti vykonávali len skúsení pracovníci.

Pojem hydroizolácie

Hydroizolácie je vrstva, ktorá bráni a zamedzuje prenikaniu vody v akomkoľvek skupenstve do vnútorných priestorov či stavebných konštrukcií objektu. V dnešnej dobe sa na hydroizoláciu plochých striech najčastejšie využívajú hydroizolačnej vrstvy zložené z jedného alebo viacerých nastaviteľných asfaltových pásov, vyrobeného modifikovaným elastomerom SBS.

Opravy plochých striech dokážeme zabezpečiť od samého počiatku až po konečnú realizáciu. Vykonávame všetky dôležité kroky, ktoré sa nesmú pri oprave strechy opomenúť. Patrí medzi ne statický posudok, zistenie rozsahu sanácie pôvodných materiálov, výber vhodnej tepelnej izolácie a všetky ďalšie potrebné úkony s tým súvisiace. BELSTAV Vám pomôže s rekonštrukciou ploché strechy, zaistí všetky činnosti, ktoré súvisia s opravami kvalitne, rýchlo a precízne. Neváhajte nás kontaktovať!

 

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?