Výmena okien, dverí a vstup. portálov

Medzi práce, ktoré sú spravidla vykonávané v rámci celkovej rekonštrukcie domu, patrí výmena okien, dverí a vstupných portálov. Ich celkový stav v bytových či panelových domoch často nevyhovuje. Na vine môže byť použitý materiál, zlé stavebné prevedenie alebo zanedbaná údržba.

Prečo vykonať výmenu okien a dverí?

Dôvody pre výmenu okien a dverí je veľa, jedná sa najmä o zlepšenie funkčnosti, estetickosti, zamedzenie úniku tepla či hlučnosti prenikajúce z okolia. Pri výmene okien sa vždy odporúča aj zateplenie fasády, aby sa zamedzilo tvorbe tepelných mostov, preto je výhodné rekonštruovať dom ako celok, pričom jednou z častí bude práve výmena okien a dverí.

Vstupné portály – ušetrite nielen za teplo

Vstupné portály tvoria nielen jeden z hlavných estetických prvkov budovy, ale slúžia tiež ako bezpečnostná hranica medzi exteriérom a interiérom. Kvalitné vstupné dvere dokážu nielen ušetriť veľa energie za vykurovanie, ale aj pri zodpovednom správaní užívateľov oveľa lepšie ochrániť ich majetok, než väčšina súčasných vstupných portálov.

V rámci výmeny okien, dverí a vstupných portálov spolupracujeme iba s renomovanými výrobcami a dodávateľmi, ktorí sú zárukou osvedčenej kvality a odbornej skúsenosti.

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?