Pozemné stavby a nadstavby

Prečo zvoliť nadstavbu? Dôvod je jednoduchý. Výstavbou bytov na existujúcich bytových domoch získa zákazník nový byt v atraktívnej lokalite s možnosťou vybudovať ho takmer s neobmedzenými dispozíciami vďaka nami používanému stavebnému systému. Ďalšou výhodou je okamžité užívanie už zavedené infraštruktúry.

Pozemné stavby

Pri realizácii pozemných stavieb vykonávame najmä zateplenie obvodových plášťov, výmenu okien a dverí, montáže sadrokartónových konštrukcií s maľbami, nové podlahové vrstvy, obklady a dlažby.
Zároveň s realizáciou obnovy vykonávame zateplenie podkrovných priestorov, opravy či výmeny krovov, montáž strešných okien a kontrolu či opravu strešnej krytiny.

Strešné nadstavby

Strešné nadstavby patrí medzi možné spôsoby, ako efektívne premeniť nevyužitú rovnú plochu striech a tým vytvoriť nové obytné priestory aj príjemnejšie a estetickejšie prostredie. Zároveň ide o vhodný spôsob, ako minimalizovať náklady na údržbu a opravy plochej strechy a zlepšiť jej tepelno-izolačné vlastnosti. Ide väčšinou o panelové domy, ale nadstavba sa dá realizovať aj na verejných budovách, vrátane nemocníc, škôl atď.

Vyriešime problémy so zatekajúcou strechou – variabilný konštrukčný systém

Pri použití variabilného konštrukčného systému sa doba výstavby významne skracuje, čo je veľkou výhodou najmä v jej začiatku. Systém možno úspešne aplikovať na všetky ploché strechy, najmä je vhodný na všetky typy panelových domov, ktoré sa vybudovaním nadstavby vyhnú problémom so zatekajúcou plochou strechou, získajú zadarmo zateplenie existujúce, z energetického hľadiska väčšinou nevyhovujúce strechy, a ďalšie výhody plynúce zo zvýšenia počtu nájomníkov v dome (zníženie pomerných nákladov na prevádzku domu, zvýšenie čiastky plynúce do „fondu opráv“ atp.)

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?