Postup pri realizácii projektu

1
 • vypracovanie predbežného návrhu financovania revitalizácie domu
 • zabezpečenie organizácie a poskytnutie poradenstva k realizácii výberového konania na zhotovenie projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavby
 • predloženie vzorového návrhu zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby
 • poskytnutie poradenstva k realizácii výberového konania úverového produktu s odbornou starostlivosťou
 • zoznámenie zadávateľa s podmienkami nutnými pre zaistenie finančných prostriedkov v rámci programu PANEL 2013+, Nová Zelená úsporám
2
 • zabezpečenie stavebného povolenia a potrebných zaborí
 • odovzdanie stavby, zariadenia staveniska – zriadenie napojovacích bodov na dodávku médií (elektrina, voda, atď.), zabezpečenie plôch pre prevádzkové a skladové potreby zhotoviteľa
3
 • stavba lešenia
 • ochrana zelene
4
 • oprava a zateplenie strešného plášťa
5
 • umytie fasády tlakovou vodou
 • prevedenie sanačných prác
 • prevedenie úprav podláh lodžií vr. položenie dlažby
 • výmena zábradlie na lodžiách
6
 • vyhotovenie zateplenia podľa technologických predpisov
 • montáž vonkajších parapetov
7
 • prevedenie finálnych omietok vr. nezateplených plôch
 • montáž bleskozvodu
8
 • demontáž lešenia
 • celkový upratovanie staveniska vr. vypratanie odovzdaných priestor
 • likvidácia napojovacích bodov médií
9
 • odhlásenie záboru
 • odovzdanie kľúčov
 • kolaudácie stavby
 • doloženie všetkých dokladov pre zaistenie vyplatenie dotácie
1
 • vypracovanie predbežného návrhu financovania revitalizácie domu
 • zabezpečenie organizácie a poskytnutie poradenstva k realizácii výberového konania na zhotovenie projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavby
 • predloženie vzorového návrhu zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby
 • poskytnutie poradenstva k realizácii výberového konania úverového produktu s odbornou starostlivosťou
 • zoznámenie zadávateľa s podmienkami nutnými pre zaistenie finančných prostriedkov v rámci programu PANEL 2013+, Nová Zelená úsporám
2
 • zabezpečenie stavebného povolenia a potrebných zaborí
 • odovzdanie stavby, zariadenia staveniska – zriadenie napojovacích bodov na dodávku médií (elektrina, voda, atď.), zabezpečenie plôch pre prevádzkové a skladové potreby zhotoviteľa
3
 • stavba lešenia
 • ochrana zelene
4
 • oprava a zateplenie strešného plášťa
5
 • umytie fasády tlakovou vodou
 • prevedenie sanačných prác
 • prevedenie úprav podláh lodžií vr. položenie dlažby
 • výmena zábradlie na lodžiách
6
 • vyhotovenie zateplenia podľa technologických predpisov
 • montáž vonkajších parapetov
7
 • prevedenie finálnych omietok vr. nezateplených plôch
 • montáž bleskozvodu
8
 • demontáž lešenia
 • celkový upratovanie staveniska vr. vypratanie odovzdaných priestor
 • likvidácia napojovacích bodov médií
9
 • odhlásenie záboru
 • odovzdanie kľúčov
 • kolaudácie stavby
 • doloženie všetkých dokladov pre zaistenie vyplatenie dotácie

Spoľahlivosť je u nás na prvom mieste

 • 377 projektov
 • 340 klientov
 • 14 certifikátov
 • 3 ocenenie

Opýtajte nás