Odborná spôsobilosť

BELSTAV SK, s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 3 v nadväznosti na § 133 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR. Spĺňa tiež podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je držiteľom platných licencií a certifikátov na realizáciu kompletných zatepľovacích a sanačných systémov, predovšetkým systémov od výrobcov WEBER TERRANOVA, BAUMIT, TERMO+, KABE THERM, BASF. Taktiež disponuje licenciami od výrobcov a dodávateľov hydroizolačních systémov, ako napr. MAPEI a iné. Všetci pracovníci spoločnosti pravidelne absolvujú odborné školenia na všetky aplikované systémy.

Spoločnosť je držiteľom osvedčenia o členstve v Združení pre zatepľovanie budov.