Kontakt

Sídlo spoločnosti

BELSTAV SK, s.r.o.
Kragujevská 398, 010 10 Žilina, SR
Tel.: +421 41 500 78 58
Fax: +421 41 500 78 59
Zelená linka: 0800 125 126
E-mail: belstav@belstav.sk

Okresný súd v Žiline, oddiel Sro, vložka 51750/L
IČ: 44 943 687
DIČ: 20 22 87 49 09
IČ DPH: SK 20 22 87 49 09

Bankové spojenie: VÚB, č.ú.: 2653349559/0200

Stredisko Bratislava

Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava
Tel: +421 255 410 689
Fax: +421 255 410 689

Skladovacie priestory

Bratislava: Agátová 1, 841 01 Bratislava
Tel.: +421 265 422 486
Fax: +421 265 422 486


Zobrazit místo BELSTAV SK na větší mapě
Dopytový formulár
Vybrané referencie
Dopytový formular
  1. (požadováno)
  2. (validní mail požadován)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
 

cforms contact form by delicious:days