Poistenie

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. je poistená zo zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou a vadou výrobku v Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. poistná zmluva č. 491 100 437. Limit poistného plnenia je stanovený vo výške 1.000.000,00 EUR pre jedno budované dielo.