POISTENIE

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. je poistená zo zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou a vadou výrobku v Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. poistná zmluva č. 491 100 437. Limit poistného plnenia je stanovený vo výške 1.000.000,00 EUR pre jedno budované dielo.

Dopytový formulár
Vybrané referencie
Dopytový formular
  1. (požadováno)
  2. (validní mail požadován)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
 

cforms contact form by delicious:days