Hlavná 4,6,8,10,12, Vajanského 41, Trnava

Odstránenie systémovej poruchy loggií. Zateplenie strechy. Zateplenie obvodového plášťa. Výmena výplní otvorov. Prenájom lešenia. Výmena bleskozvodu. Obnova vonkajšieho oceľového schodiska. Obnova anglických dvorcov. Obnova schodiskových priestorov. Výmena rozvodov kanalizácie. Výmena rozvodov plynu. Výmena vertikálnych rozvodov SV a TUV. Výmena horizontálnych rozvodov SV a TUV. Obnova spevnených plôch.

 

Zateplenie fasády, ktoré tu prebehlo, bolo veľmi úspešné. Nie len že objekt Hlavná 4,6,8,10,12, Vajanského 41, Trnava získal moderný a pekný vzhľad, tiež náklady za teplo klesli miestami až o 15 %. Pozitívom je aj odhlučnenie objektu, ktoré kvalitná izolácia zaistí. Množstvo balkónov na budove Hlavná 4,6,8,10,12, Vajanského 41, Trnava dlhodobo potrebovalo rekonštrukciu. Rekonštrukcia balkónov je neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie objektov a aj tu bola potrebná výmena zastaraných a poničených prvkov za nové a bezpečné. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Hlavná 4,6,8,10,12, Vajanského 41, Trnava ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.