Obytný súbor Urban Residence – Račianska ulica – I. etapa- Polyfunkčný bytový dom B

Kompletná dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému.