Ochodnica 21, Kysucké Nové Mesto

Zateplenie obvodového plášťa vrátane sokla, zateplenie bočných stien bytov od pivníc a stien vchodu, zateplenie stropu vchodu, chodieb, pivníc a povaly, výmena výplní stavebných otvorov (pivničné okná a vnútorné vchodové dvere), výmena elektroinštalácie 1.NP, bleskozvod, okapový chodník, ostatné práce.

Zateplenie fasády, ktoré tu prebehlo, bolo veľmi úspešné. Nie len že objekt Ochodnica 21, Kysucké Nové Mesto získal moderný a pekný vzhľad, tiež náklady za teplo klesli miestami až o 15 %. Pozitívom je aj odhlučnenie objektu, ktoré kvalitná izolácia zaistí. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Nutná bola aj oprava vstupných portálov. V rámci snahy o minimalizovanie úniku tepla z budovy bol tento krok nevyhnutný. Práce zahrňovali povrchové úpravy ostenia a čelných panelov. Pri tejto fázi opravy bola vykonaná taktiež rekonštrukcia priľahlého okolia vstupu do objektu.