Vinohradská 47, Šenkvice

Zateplenie bytového domu, výmena strešnej krytiny, výmena výplní stavebných otvorov.

Zateplenie fasády objektu Vinohradská 47, Šenkvice ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Myslené bylo aj na spoločné priestory - chodby, pivnice, kočikáreň. K docieleniu zateplenia týchto priestorov tu prebehla výměna dverí pri vstupe do budovy. Nové vchodové dvere spoľahlivo eliminovali zbytočný únik tepla z objektu. Budova Vinohradská 47, Šenkvice bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.