Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta

Komplexné práce zateplenia fasády a obnovy strechy rekonštruovanej budovy pre KONSIT, a.s.

Zateplenie fasády objektu Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Budova Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.