Skupina BELSTAV

Do tzv. skupiny BELSTAV patrí spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. a jej sesterská spoločnosť BELSTAV CZ, s.r.o.. BELSTAV SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu, najmä v oblasti severného Slovenska, v Bratislave a blízkom okolí. Sídlo slovenskej spoločnosti je v meste Žilina. BELSTAV CZ, s.r.o. pôsobí od svojho vzniku na českom trhu a to z 90% najmä na území Prahy a blízkom okolí, v ktorom má tiež svoje sídlo.

Obidve spoločnosti pôsobia v stavebníctve, přičom ich hlavnou činnosťou sú komplexné rekonštruckie panelových a bytových domov vrátane zateplovania. Tato hlavná činnost tvorí 90% ich celkovej stavebnej výroby.

Sesterské spoločnosti sú prepojené ich samotným vznikom, majetkovou štruktúrou spoločníkov, využívajú spoločnú personálnu a priamu výrobnú kapacitu pracovníkov a dodáváteľov. Takto je schopná každá samostatne a/alebo obidve spoločne zaistit riadnu a dostatočnú organizáciu a realizáciu všetkých zákaziek, počínajúc od menších až po rozsahom väčšie a zložitejšie zákazky.

Skupine BELSTAV se úspešne podarilo, v dobe hospodárskej krízy prejavujúcej sa zásadne tiež v stavebníctve, stabilizovať celkovú obratovosť. Táto v žiadnom roku neklesla pod 8 mil EUR ( cca 220 mil CZK) a v súčasnej dobe reflektujúc rast trhu v roku 2015 opätovne navýšila obrat a presiahla tak 10,5 mil EUR (cca 285 mil CZK).

obrat spoločnosti Belstav
Dopytový formulár
Vybrané referencie
Dopytový formular
  1. (požadováno)
  2. (validní mail požadován)
  3. (požadováno)
  4. (požadováno)
 

cforms contact form by delicious:days