Skupina BELSTAV

Do tzv. skupiny BELSTAV patrí spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. a jej sesterská spoločnosť BELSTAV CZ, s.r.o.. BELSTAV SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu, najmä v oblasti severného Slovenska, v Bratislave a blízkom okolí. Sídlo slovenskej spoločnosti je v meste Žilina. BELSTAV CZ, s.r.o. pôsobí od svojho vzniku na českom trhu a to z 90% najmä na území Prahy a blízkom okolí, v ktorom má tiež svoje sídlo.

Obidve spoločnosti pôsobia v stavebníctve, přičom ich hlavnou činnosťou sú komplexné rekonštruckie panelových a bytových domov vrátane zateplovania. Tato hlavná činnost tvorí 90% ich celkovej stavebnej výroby.

Sesterské spoločnosti sú prepojené ich samotným vznikom, majetkovou štruktúrou spoločníkov, využívajú spoločnú personálnu a priamu výrobnú kapacitu pracovníkov a dodáváteľov. Takto je schopná každá samostatne a/alebo obidve spoločne zaistit riadnu a dostatočnú organizáciu a realizáciu všetkých zákaziek, počínajúc od menších až po rozsahom väčšie a zložitejšie zákazky.

Skupine BELSTAV se úspešne podarilo, v dobe hospodárskej krízy prejavujúcej sa zásadne tiež v stavebníctve, stabilizovať celkovú obratovosť. Táto v žiadnom roku neklesla pod 8 mil EUR ( cca 220 mil CZK) a v súčasnej dobe reflektujúc rast trhu v roku 2015 opätovne navýšila obrat a presiahla tak 10,5 mil EUR (cca 285 mil CZK).

 

obrat spoločnosti Belstav