Historické fasády

Vlastníte pamiatkovo chránenú budovu? Potom iste zo skúsenosti viete, že každú sebemenší opravu či rekonštrukciu musíte riešiť s pamiatkari. Každý stavebný zásah musí byť povolený práve pamiatkovým ústavom.

História si žiada svoje …

Historické fasády sú samostatnou kapitolou v oblasti stavebných prác. Predovšetkým ak ide o objekty v pamiatkových zónach a rezerváciách, ktoré vyžadujú osobitý prístup, ako z hľadiska prípravovni administračného, tak z hľadiska samotnej realizácie. Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť všetky prípravné práce, vyjadrenie pamiatkového ústavu, stavebné povolenie a následnú kolaudáciu objektu.

Všetky úkony sú vykonávané odborníkmi na historické fasády.

Dôležitým krokom pri príprave realizácie je prevedenie reštaurátorského prieskumu, ktorý presne určí najstarší farebnosť objektu, použité materiály a rozsah poškodenia fasády.

Súčasťou reštaurátorského prieskumu je aj návrh riešenia opráv a návrh materiálov. Tento dokument je potom schvaľovaný pracovníkmi pamiatkového ústavu.

V súčasnej dobe je trendom skĺbiť zachovanie a rekonštrukciu historickej fasády so zlepšením kvality bývania, znížením energetickej náročnosti objektu, napr. Zatepľovanie fasád dvorných častí obvodového plášťa.

S nami pôjde všetko hladko, v prípade, že potrebujete pomoc s prípravou aj samotnú opravou svojho historického domu, neváhajte nás kontaktovať.

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?