Odborné poradenstvo

Činnosti spojené so stavebným inžinieringom

Činnosti spojené so zabezpečením financovania revitalizácie domu príkazcu

Činnosti vedúce k prípadnému získaniu niektorých dotačných titulov

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?