Pozemné stavby na kľúč

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. pôsobí tiež ako generálny dodávateľ v oblasti kompletnej výstavby menších pozemných stavieb prípadne ich kompletných rekonštrukcií. Tieto stavby vykonáva formou stavieb na kľúč, teda od zaistenia prvotnej štúdie a projektového stvárnenia investičného zámeru cez vykonávacie projekty, architektonické návrhy interiérov a exteriérov, zaisťovanie územných rozhodnutí pre stavebné povolenie a zabezpečenie koordinačných činností, až po hrubú stavbu, strešnú konštrukciu a dokončovacie práce interiérové i exteriérové, vrátane architektonického stvárnenia a prevedenia záhrad a bazénov.

Služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie pozemných stavieb, ktoré spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. ponúka, možno rozdeliť podľa jednotlivých druhov pozemných stavieb:

Základným cieľom spoločnosti BELSTAV SK, s.r.o. v oblasti projektovania a realizácie pozemných stavieb je vytvorenie kvalitného prostredia pre účel, pre ktorý je daný objekt žiada, pričom kvalita musí byť zabezpečená počas celej predpokladanej životnosti objektu. Znamená to vytvorenie prevádzkovo premyslené a estetické architektonické formy objektu, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky na vnútorné prostredie, urbanistické a ekologické požiadavky vzhľadom k okoliu objektu a to v súlade s požiadavkami a predstavami investora.

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?