Výhody zateplenie fasád

Zateplenie fasád je bez debát jedným z najjednoduchších spôsobov, ako ušetriť nemalé náklady za vykurovanie. Úspora pri kvalitne zatepleného domu pri správne zvolenej sile izolantu sa pohybuje v rozmedzí 30-60%. Určite sa nebojte prvotné vysoké investície do zateplenia fasády. Návratnosť je pri úmernom nárastu ceny energií okolo 3-5 rokov. Navyše, okrem finančných úspor a takmer okamžité návratnosti má zateplenie fasád mnoho ďalších ekonomických i technických výhod.

Technické výhody pri zateplenie fasád

Vonkajšie zateplenie fasád ochráni Váš dom pred nepriaznivými vplyvmi počasia, ako je mráz, dážď či slnečné žiarenie. Navyše domu dodá moderný vzhľad a minimalizuje prenikaniu hluku z vonkajšieho prostredia, čo oceníte predovšetkým, ak bývate v centre rušného mesta.

Ekonomické výhody pri zateplenie fasád

Nesmieme zabudnúť …

Rekonštrukcia panelových domov a zatepľovanie fasád prináša úžitok nielen nám. Vďaka úspore energie šetríme významne životné prostredie vďaka zníženiu skleníkového efektu. Pre osoby žijúce v zateplenej budove zlepšuje podmienky pre život – eliminuje choroby, ako napríklad reumatizmus, alergie, prechladnutí … Eliminácia hluku z vonkajšieho prostredia významne napomáha k celkovej duševnej pohode a lepšiu funkciu spánku.

Zateplenie fasád domov je veľmi účinným riešením, ako zredukovať náklady spojené s vykurovaním domu. Uvedomme si, že náklady na vykurovanie sa netýkajú len nášho bytu, ale aj spoločných priestorov, ak bývate v panelovom či bytovom dome. Zateplenie fasád znižuje riziko výskytu vodných pár na vnútornej strane obvodového muriva a vďaka schopnosti držať chlad mimo dosahu muriva nedochádza ku kondenzácii vody.

Práce na zateplenie fasád nemá takmer žiadny vplyv na bežný chod a prevádzku v rekonštruovanej budove a je celkovo finančne výhodnejšie oproti vnútornému zateplenie domu. Jediné obmedzenie sa týka okolí domu, kde sa na nevyhnutne potrebný čas musí inštalovať lešenia.

Teraz je už úplne jasné, že zateplenie fasád je výbornou cestou k úspore energie a riešením pre navrátenie finančných prostriedkov, ktoré by ste zbytočne prekúrilo. Nevyhadzujte peniaze za teplo oknom von, ale chytro investujte a ušetrite vďaka zateplené fasáde. Kontaktujte odbornú stavebná spoločnosť s takmer dvadsaťročnou tradíciou na trhu a znížte svoje náklady spojené s kúrením.

legislatíva

Stavebné úpravy domu sú zvyčajne možné „na ohlásenie“ alebo v rámci stavebného povolenia. V oboch prípadoch musí projektová dokumentácia doložiť splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Od 1. januára 2009 je súčasťou povinnej dokumentácie tiež Preukaz energetickej náročnosti budovy spracovaný podľa vyhlášky 148/2007 Zb. Pre konštrukcie budov sú záväzné požiadavky STN 73 0540, táto norma určuje aj podobu Energetického štítku budovy.