Družstevná 1080/4, Bytča

Bytový dom

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP Družstevná 1080/4 v zast.: SBD Bytča Popis: zateplenie obvodového plášťa, strechy, rekonštrukcia lodžií a balkónov – 855 m2

Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy Družstevná 1080/4, Bytča takmer okamžitá. Množstvo balkónov na budove Družstevná 1080/4, Bytča dlhodobo potrebovalo rekonštrukciu. Rekonštrukcia balkónov je neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie objektov a aj tu bola potrebná výmena zastaraných a poničených prvkov za nové a bezpečné. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Družstevná 1080/4, Bytča ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.