Hollého 198/45, Rajec

Zateplenie obvodového plášťa a časti základových pásov, zateplenie bočných stien vchodu a od pivníc, zateplenie stropu vchodu, chodieb a pivníc, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (schodiskové a pivničné okná), bleskozvod, okapový chodník, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Hollého 198/45, Rajec v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Kompletnosť zateplenia budovy Hollého 198/45, Rajec zaistila výmena dverí do objektu. Práve zastarané a pokrivené dvere boli príčinou veľkého úniku tepla. Tento problém sme montážou nových dverí vyriešili.

Budova Hollého 198/45, Rajec bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.