Lúčna 1014, Bytča

Zateplenie obvodového plášťa a stropu 1. NP, zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (okná a vchodové dvere), odstránenie systémových porúch balkónov, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Lúčna 1014, Bytča v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Nutná bola aj oprava vstupných portálov. V rámci snahy o minimalizovanie úniku tepla z budovy bol tento krok nevyhnutný. Práce zahrňovali povrchové úpravy ostenia a čelných panelov. Pri tejto fázi opravy bola vykonaná taktiež rekonštrukcia priľahlého okolia vstupu do objektu.

Opravy plochých striech sú pri rekonštrukcii absolútne nevyhnutné. Na Lúčna 1014, Bytča bola úplne vymenená hydroizolácia plochej strechy, ktorá tým získala opätovnú vodotesnosť a tepelnú ochranu. Opravené boli všetky prvky, ktoré sa na streche nachádzali. Budova Lúčna 1014, Bytča bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.