M.Rázusa 1-7, Malacky

Zateplenie bytového domu, zateplenie podkrovného priestoru, odstránenie systémových porúch bytového domu, strecha, okapový chodník, modernizácia vstupov, práce v interiéri, rozvody, dažďová kanalizácia, ústredne kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika­.

 

Kompletná rekonštrukcia panelového domu bola nutná aj tu. Tento objekt bolo potrebné kompletne zrevitalizovať. Vďaka tomu se zlepšil nielen technický stav budovy, ale tiež výsledný estetický dojem. Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy M.Rázusa 1-7, Malacky takmer okamžitá. Budova M.Rázusa 1-7, Malacky bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.