Malovaného 1-3, Malacky

Zateplenie obvodového plášťa a stropu suterénu, odstránenie systémovej poruchy lodžií, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov, výmena zvislých a vodorovných spoločných rozvodov, doregulovanie kúrenia.

 

Zateplenie fasády objektu Malovaného 1-3, Malacky ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Množstvo balkónov na budove Malovaného 1-3, Malacky dlhodobo potrebovalo rekonštrukciu. Rekonštrukcia balkónov je neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie objektov a aj tu bola potrebná výmena zastaraných a poničených prvkov za nové a bezpečné.