Rázusa 11/2-3, Malacky

Zateplenie bytového domu, zateplenie strechy a výmena strešného plášťa za krov s krytinou Rannila-Monterrey, výmena výplní stavebných otvorov, sanácia balkónov vrátane izolácie a novej dlažby, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Rázusa 11/2-3, Malacky v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Myslené bylo aj na spoločné priestory - chodby, pivnice, kočikáreň. K docieleniu zateplenia týchto priestorov tu prebehla výměna dverí pri vstupe do budovy. Nové vchodové dvere spoľahlivo eliminovali zbytočný únik tepla z objektu. Množstvo balkónov na budove Rázusa 11/2-3, Malacky dlhodobo potrebovalo rekonštrukciu. Rekonštrukcia balkónov je neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie objektov a aj tu bola potrebná výmena zastaraných a poničených prvkov za nové a bezpečné.

Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Rázusa 11/2-3, Malacky ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.