Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta

Komplexné práce zateplenia fasády a obnovy strechy rekonštruovanej budovy pre KONSIT, a.s.

Zateplenie fasády, ktoré tu prebehlo, bolo veľmi úspešné. Nie len že objekt Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta získal moderný a pekný vzhľad, tiež náklady za teplo klesli miestami až o 15 %. Pozitívom je aj odhlučnenie objektu, ktoré kvalitná izolácia zaistí. Budova Zdravotné stredisko a ubytovanie pre seniorov, Galanta bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.