Gessayova 18-20, Bratislava

Odstránenie systémovej poruchy lodžií a atiky, zateplenie obvodového plášťa, iná modernizácia.

Zateplenie domu vráti budove Gessayova 18-20, Bratislava v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.