Gessayova 18-20, Bratislava

Odstránenie systémovej poruchy lodžií a atiky, zateplenie obvodového plášťa, iná modernizácia.

Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy Gessayova 18-20, Bratislava takmer okamžitá.