Rekonštrukcie panel. a byt. domov

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. sa už od počiatku svojho vzniku špecializuje na kompletné rekonštrukcie panelových a bytových domov. Počas svojho dlhoročného pôsobenia zrealizovala desiatky a desiatky kompletných rekonštrukcií domov, pričom za ich kvalitným prevedením vždy stojí tým odborníkov. Naši pracovníci sú školení špecialisti ako na prípravné práce, tak na samotnú realizáciu prác a odborné vedenie celého priebehu zákazky. Spoločnosť si kladie dôraz predovšetkým na skúsenosť svojich odborníkov, na ich tímovú spoluprácu so spoločným cieľom kvalitne vykonaného diela. Aj preto je práve slovné spojenie STAVIAME NA SKÚSENOSTIACH základným ideovým pilierom spoločnosti.

V čom spočíva rekonštrukcia?

Predovšetkým je nutné vykonať stavebný prieskum, ktorý určí rozsah opráv a ich poradie. Samotná rekonštrukcia potom spočíva v kompletnom prevedení sanačných opatrení obvodového plášťa (zateplenie, výmena okien a dverí), rekonštrukciu strešného plášťa, lodžií a balkónov a ďalej potom tiež v obnove spoločných priestorov objektu, výmene rozvodov SV, TÚV a elektroinštalácií.

Čo získate rekonštrukciou Vášho domu?

Prvým a najdôležitejším pozitívom je dosiahnutie výraznej úspory nákladov za vykurovanie a údržbu, pričom pri dnes neustále rastúcich cenách energií tak môžete znížiť energetické náklady až na polovicu. Odstránite poruchy statického charakteru, zabezpečíte lepšiu ochranu obvodového plášťa pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a obmedzíte nepríjemnú hlučnosť okolia. Predĺžite tak životnosť Vášho domu a zvýšite tiež celkovú hodnotu domu, jeho jednotlivých bytových jednotiek, pohodlie bývania a vo vzťahu k širšiemu okoliu zlepšíte celkový vzhľad Vášho domu. V rámci dlhoročného a skúseného pôsobenia spoločnosti v oblasti kompletných rekonštrukcií štandardne zaisťujeme:

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?