Zatepľovanie budov a legislatíva

V súčasnosti by už väčšina väčších bytových a panelových domov (najmä vo vlastníctve miest a obcí) mala mať spracovaný energetický audit. Tento dokument môže byť užitočným podkladom pri rozhodovaní o postupe rekonštrukcie – mal by obsahovať aj odporúčania úsporných opatrení. Vďaka tomuto energetickému auditu môžete získať dotáciu v programe Zelená úsporám.

Energetická náročnosť

Pre rokovania o stavebnom povolení na rekonštrukciu domu je nutné v projektovej dokumentácii doložiť splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy. Od 1. 1. 2009 to znamená, že väčšie domy (nad 1000 m2) musí mať tzv. Preukaz energetickej náročnosti budovy spracovaný podľa vyhlášky 148/2007 Zb. Súčasne musia jednotlivé konštrukcie domu splniť požiadavky STN 73 0540.

Táto norma definuje aj tzv. Energetický štítok obálky budovy. Pozor na jeho zámenu s vyššie spomínaným preukazom. Oba dokumenty sú si graficky veľmi podobné. Štítok však ukazuje iba to, ako dobre je dom izolovaný, kdežto preukaz hodnotí spotrebu všetkých energií v dome – na vykurovanie, vetranie, chladenie, ohrev vody a osvetlenie. Preukaz teda napovie, aj aké vysoké budú účty za teplo v bytoch.

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2.K] Požadovaná hodnota Odporúčaná hodnota
vonkajšie steny – steny, panely 0,38 0,25
vonkajšie steny – MIV 0,30 0,20
steny a stropy k nevykurovaným priestorom 0,60 0,40
plochej strechy 0,24 0,16
okná a balkónové dvere 1,70 1,20

Vybrané požiadavky STN 73 0540-2.

Energetický audit

Energetický audit nájde rôzne možnosti, ako znížiť náklady na energie v dome. Nemusí ísť len o zatepľovanie budov, ale napríklad aj zmenu zdroje vykurovania či využitie iného paliva. Audit tiež pomôže nájsť optimálnu hrúbku izolácie pri zateplení fasád, ktorá závisí nielen na konštrukciu domu, ale aj na cene tepla.

Kvalitný audit pomôže zadávateľovi rozhodnúť medzi rôznymi variantmi riešenia a tiež zaručí, že investícia bude optimálne vynaložená a prinesie očakávaný efekt. Môže tiež pomôcť pri získaní investičné dotácie – spravidla býva aj povinnou súčasťou žiadosti o dotáciu.