Horská chata, Belá-Bránice

Kompletná rekonštrukcia horskej chaty, od základov po strechu, od exteriéru po interiér, vrátane jej okolia.

Pri rekonštrukcii historické fasády bolo nutné riadiť sa pokynmi Pamiatkového úradu. Táto rekonštrukcia historickej budovy v sebe zahŕňala takmer všetky stavebné práce a prebiehala veľmi citlivým zpôsobom k spokojnosti obidvoch strán. V rámci revitalizácie objektu Horská chata, Belá-Bránice bola vykonaná rekonštrukcia omietky. Zásah bol nutný z dôvodu pôvodnej zastaranej omietky, ktorá bola vplyvom času na mnohých miestach poškodená a budova prestala byť odolná voči vonkajším vplyvom.