Javorinská 401/11, Nové Mesto nad Váhom

Zateplenie obvodového plášťa a stropov suterénu, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena rozvodov a stúpačiek, okapový chodník, ostatné práce.

Kompletná rekonštrukcia panelového domu bola nutná aj tu. Tento objekt bolo potrebné kompletne zrevitalizovať. Vďaka tomu se zlepšil nielen technický stav budovy, ale tiež výsledný estetický dojem. Zateplenie domu vráti budove Javorinská 401/11, Nové Mesto nad Váhom v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Budova Javorinská 401/11, Nové Mesto nad Váhom bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.