Jelšová 3 a 5, Bratislava

  Zateplenie bytového domu, iná modernizácia, rozvody, systémová porucha.

Zateplenie domu vráti budove Jelšová 3 a 5, Bratislava v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.