M.Rázusa 1-7, Malacky

Zateplenie bytového domu, zateplenie podkrovného priestoru, odstránenie systémových porúch bytového domu, strecha, okapový chodník, modernizácia vstupov, práce v interiéri, rozvody, dažďová kanalizácia, ústredne kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika­.

 

Na M.Rázusa 1-7, Malacky sme zaišťovali kompletnú rekonštrukciu panelovýho domov. Budova potrebovala obnoviť a modernizovať svoj vzhľad, vyčistiť a rekonštruovať spoločné priestory - a nie len to. Zateplenie domu vráti budove M.Rázusa 1-7, Malacky v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Budova M.Rázusa 1-7, Malacky bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.