M.Rázusa 1-7, Malacky

Zateplenie bytového domu, zateplenie podkrovného priestoru, odstránenie systémových porúch bytového domu, strecha, okapový chodník, modernizácia vstupov, práce v interiéri, rozvody, dažďová kanalizácia, ústredne kúrenie, vzduchotechnika, zdravotechnika­.

 

Kompletná rekonštrukcia panelového domu bola nutná aj tu. Tento objekt bolo potrebné kompletne zrevitalizovať. Vďaka tomu se zlepšil nielen technický stav budovy, ale tiež výsledný estetický dojem. Zateplenie domu vráti budove M.Rázusa 1-7, Malacky v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Budova M.Rázusa 1-7, Malacky bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.