Majakovského 29-31, Pezinok

Dodatočné zateplenie bytového domu, zmena zastrešenia, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Majakovského 29-31, Pezinok v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Budova Majakovského 29-31, Pezinok bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.