Majakovského 29-31, Pezinok

Dodatočné zateplenie bytového domu, zmena zastrešenia, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Majakovského 29-31, Pezinok v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Majakovského 29-31, Pezinok ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.