Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch

Zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, výmena spoločných rozvodov.

Zateplenie fasády objektu Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Zateplenie domu vráti budove Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.