Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch

Zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, výmena spoločných rozvodov.

Zateplenie fasády objektu Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch takmer okamžitá.