Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch

Zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, výmena spoločných rozvodov.

Zateplenie fasády, ktoré tu prebehlo, bolo veľmi úspešné. Nie len že objekt Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch získal moderný a pekný vzhľad, tiež náklady za teplo klesli miestami až o 15 %. Pozitívom je aj odhlučnenie objektu, ktoré kvalitná izolácia zaistí. Zateplenie domu vráti budove Sídlisko Lúky 1113/16,17,18 vo Vrábľoch v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá.