ZŠ umelecká, Belá

Admin. budova

Objednávateľ: Obec Belá Popis: zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní stavebných otvorov – 305 m2

Zateplenie domu vráti budove ZŠ umelecká, Belá v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu.