Referencie

Pozrite sa na celý rad našich hotových projektov a referenčných prác. Nájdete medzi nimi zateplené budovy, budovy s novou fasádou, opravené plochej strechy aj rekonštruované balkóny, lodžie a vstupný portály. Revitalizovali sme panelové aj bytové domy a historické stavby.

Limbová 10-12, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, stropu suterénu a strojovní výťahov, výmena výplní stavebných otvorov (zasklenej schodiskovej steny, vstupných dverí, pivničných okien a okien strojovní výťahov), úprava atiky a dlažby vchodu, obnova sokla a okapového chodníka.

M.R.Štefánika 59-61, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa a stropu suterénu, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (schodiskové a pivničné okná, vchodové dvere), odstránenie systémovej poruchy „f“-lodžií, rekonštrukcia elektroinštalácie a zdravotechniky, bleskozvod, okapový chodník, ostatné práce.

Gaštanová 26-30, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, stropu technického podlažia a bočných schodiskových stien, hydroizolácia a zateplenie strechy a strojovní výťahov, výmena výplní stavebných otvorov (okná a vchodové dvere), interiérové opravy a úpravy, ostatné práce.

Námestie Ľudovíta Fullu 1-8, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, stropov pivníc a vchodov, výmena šindlovej krytiny nadstavenej šikmej strechy, výmena výplní stavebných otvorov (okná a vchodové dvere), dodanie a montáž nových kompletných predsadených balkónov, ostatné práce.

Osiková 16-20, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa a vchodov, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (okná a vchodové dvere), výmena presklených schodiskových stien a rekonštrukcia schodísk, ostatné práce.

Dobšinského 12-16, Žilina

Zateplenie obvodového plášťa, strechy a stropu technického podlažia, výmena výplní stavebných otvorov, sanácia balkónov, maľby a nátery.

Spoľahlivosť je u nás na prvom mieste

  • 377 projektov
  • 340 klientov
  • 14 certifikátov
  • 3 ocenenie

Opýtajte nás