Balkóny a lodžie

Balkóny a lodžie sú neoddeliteľnou súčasťou obvodového plášťa domu. Práve tieto stavebné prvky sú najviac zaťažované a patrí medzi najviac degradované súčasti stavieb. Ich oprava, hoci neprináša priamy finančný efekt, by rozhodne mala byť súčasťou každej kompletná rekonštrukcia.

Dôležitá súčasť rekonštrukcie domov

Vzhľadom k dnešnej situácii, keď prevažná časť všetkých bytových a panelových domov má už úplne nevyhovujúce balkóny a lodžie, sa ich opravy vykonáva aj samostatne, teda okrem kompletná rekonštrukcia domu. Pri opravách sa najčastejšie stretávame s problémami s porušenou omietkou, zatekaním, nedostačujúci hydroizoláciou podláh, skorodovaným zábradlím s nedostatočnou bezpečnosťou alebo dokonca narušenú statikou.

Opravou balkónov, či lodžií možno vyriešiť všetky uvedené problémy. Počnúc sanácií vlhkých múrov, odstránenie existujúcej skladby podláh, aplikácií vhodného hydroizolačného systému vrátane nových a kvalitných dlažieb, ďalej cez zateplenie stien, výmenu zábradlia vrátane prevedenia zasklenia podľa priania zákazníka.

Rekonštrukcia balkónov pri zatepľovaní fasád

Spoločnosť BELSTAV SK odporúča výmenu, či rekonštrukciu balkónov, alebo lodžií pri každej rekonštrukcii domu, alebo u každého zateplenie fasád. Najčastejším problémom v prípade zanechania starého balkóna je nepekný estetický vzhľad a väčšinou nezodpovedajúce farebná zhoda. Celková cena rekonštrukcie balkóna nie je v celkovom rozpočte na celý dom nijako citeľná a v porovnaní s celkovou estetikou budovy je na nezaplatenie. V prípade Vášho záujmu o vytvorenie cenovej ponuky, alebo len nezáväzné dopytu nás neváhajte kontaktovať a spoločne nájdeme vhodné riešenie aj pre Vašu požiadavku.

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?