Rekonštrukcia interiéru

Vnútorné priestory objektu sú najviac zaťažované častí domu. Chodby, schodiská, výťahy slúži k prístupu do jednotlivých bytov, kamery, hasiace prístroje, rozvody vody a elektroinštalácie zaisťujú plynulý a bezpečnú prevádzku. Je veľmi dôležité, aby každý majiteľ objektu dbal na to, aby tieto priestory boli opravené, funkčné a vyzerali pekne.

Kompletná rekonštrukcia domu

Pokiaľ hovoríme o kompletnú rekonštrukciu panelových domov alebo bytových domov, je potrebné si uvedomiť, že naše rekonštrukcia nekončí opravou strechy, výmenou okien či zatepľovanie budov. Interiéry sú neoddeliteľnou súčasťou domu a obyvatelia, ktorí tu žijú, ich využívajú každý deň. Rekonštrukcia interiéru je teda jedným z ďalších a nemenej dôležitých krokov v rámci komplexnej revitalizácie panelového a bytového domu.

Čo všetko sa dá zahrnúť do opráv vnútorných priestorov?

V rámci obnovy spoločných priestorov odporúčame vykonať rekonštrukciu vstupných portálov, vrátane zvončekov a schránok. Vstupné portály slúži predovšetkým ako bezpečnostná hranica vymedzujúce súkromie majiteľov domu a bytov. Zvonková tabla umožní spolubývajúcim ľahšie komunikovať s prichádzajúcimi a zaistí tak bezpečnosť a nevniknutí cudzej osoby do objektu. Listové schránky dokresľujú vstupná časť domu a zaisťujú tak väcší súkromia jednotlivých bytov domu.

Nemenej dôležitá je aj oprava schodisko a vnútorného zábradlia. Rovnako tak ako rekonštrukcia alebo inštalácia nového výťahu. Ide o prvky interiéru, ktoré patria k mechanicky najviac opotřebovávaným. Ich kvalitne spracovaná oprava výrazne predĺži životnosť, napomôže bezpečnosti a veľmi spríjemní pohyb v rámci spoločných priestorov. Výmalba tiež spríjemní pohyb a zároveň zamedzí opadávanie omietky.

Postup pri realizácii projektu

Projekt potrebuje dôsledné riadenie. Ako postupujeme, aké metódy využívame a prečo?


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wg000600/www_root/wp-content/themes/belstav/single-service.php on line 47