Efektívne zatepľovanie budov

K zatepľovanie budov nás vedú nielen existujúce predpisy, stále rastúce náklady za vykurovanie, ale aj dopyt po skvalitnenie životnej úrovne a zatraktívnenie vonkajšku budovy. Rekonštrukcia panelových domov však nie je lacná záležitosť. Ako teda postupovať pri zatepľovaní budov, aby výdavky na rekonštrukciu priniesli maximálny efekt?

Na čo si dať pri zatepľovaní budov pozor

Návrh (projekt) zateplenia je vždy lepšie zveriť odborníkom. Dokonca aj na prvý pohľad rovnaké paneláky sa v skutočnosti často líšia práve stavebnou konštrukciou.

Najmä pri vnútornom zateplenia je potrebné nechať spracovať kvalitný odborný návrh, pretože tu sa dá pokaziť naozaj veľa. Zlé zateplenie môže ohroziť konštrukciu domu (deštrukcie stien premŕzaním) aj zdravie jeho obyvateľov (plesne v byte). Preto je lepšie sa tejto možnosti radšej vyhnúť.

Pri vonkajšom zateplení je rizikom hlavne nekvalitné prevedenie (časté je zlé prilepenie výstužnej sieťoviny), ktoré neskôr vedie napríklad k praskaniu omietok. Vlastnému zateplenie by mala predchádzať veľmi dôkladná prehliadka technického stavu fasády. Zakrytie poškodených nosných prvkov (ponechanie skorodovaných prvkov) či precenenia prídržnosti omietky, by mohlo byť veľmi nebezpečné. Pri realizácii sa tiež často podceňuje dôsledné izolovanie celej vonkajšej plochy – okenných ostení, nadpraží a parapetov, hrán štítových panelov atď. To môže neskôr pôsobiť poruchy v konštrukcii. Tepelné mosty sú všeobecne rizikovými miestami pre únik tepla.

Dôležitá je aj voľba hrúbky izolantu – napríklad pri vonkajšom zatepľovanie budov tvorí cena vlastného izolantu len asi štvrtinu až tretinu celkových nákladov. Najväčšia časť v celkovom rozpočtu tvoria kotviace prvky, lišty, lepiace a omietkové hmoty a ovšem i cena montáže a lešenia. Hrúbka izolácie teda nie je tým najlepším miestom, kde šetriť. Ak hrúbku izolácie podceníme, ťažko budeme po niekoľkých rokoch investovať ďalšie nemalé prostriedky do ďalšej izolácie. Optimálne hrúbku zateplenia je preto dobré nechať na odborníkoch na zatepľovanie budov.

Zatepľovanie budov nechajte na profesionálov

Rozhodne sa oplatí vybrať pre montáž zateplenie firmu, ktorá má dobré referencie a skúsenosti. Mali by sme si vyžiadať zoznam referenčných zákaziek a preveriť, ako tieto zákazky vyzerajú v skutočnosti, a ako firma dodržiava zmluvné podmienky, termíny a kvalitu (napr. Ak má certifikáciu zatepľovacieho systému). Dôležité je premyslieť aj načasovanie opráv – napríklad okna je vhodné vymeniť pred zateplením, naopak opravu klampiarskych prvkov je dobré nechať až po zateplení budov, pretože sa zmení hĺbka otvorov, šírka ríms atp.

Na to, ako prebieha s našou firmou proces zateplenia domov sa môžete pozrieť tu.