Prečo zatepľovanie budov

Zatepľovanie budov ide ruka v ruke so zatepľovaním fasád. Pri zatepľovaní budov sa zameriavame na kompletný zamedzenie úniku tepla z budovy, a to najmä strechou, oknami, dverami a vstupnými portály. Zatepľovanie budov má priaznivý vplyv nielen pre našu kapsu, kedy minimalizáciou úniku tepla znížime náklady za vykurovanie, ale aj šetríme životné prostredie znížením skleníkového efektu. Viac o zatepľovanie budov a úsporách, ktoré nám zateplenie prinesie.

Zateplenie podlahy

Zateplením podlahy, ktorá je v styku so zeminou, je možné dosiahnuť účinnosť medzi 9 – 12%. Dobré odizolovanie podláh objektu zamedzí ochladzovanie vnútorných priestorov objektu vrátane ochrany proti kondenzovaniu par v priliehajúcich stenách, do ktorých chlad z podlahy bez izolantu prestupuje.

Z dlhodobého hľadiska sa tak zamedzí aj konštrukčným chybám vedúcim k odpadávaniu omietok, vlhnutie a vzniku plesní. Pokiaľ je teda vo Vašom pláne rekonštrukcie bytu či plánujete stavbu je nutné tomuto zateplenie venovať značnú pozornosť.

Zateplenie fasád

Zatepľovanie fasád domov je jednou z najdôležitejších akcií pri znižovaní energetickej náročnosti objektu. Čo zateplenie prináša? V prvom rade znižuje o 25 – 35% celkovej energetickej náklady na vykurovanie. Veľmi záleží na tom, z akého materiálu je postavená obvodová stena objektu, na ktorú sa zateplenie aplikuje. Čím horšie je stena objektu, tým vyššia bude následná úspora po zateplení, ak sa zateplenie realizuje na požadované hodnoty 0,38 Un. Ďalším významným efektom je posunutie hranice zrážanie vodných pár mimo hranicu konštrukcie, čo je na ochranu konštrukcie objektu veľmi dôležitý faktor. Múry sú tak ochránené proti vzniku závad, vlhkosti a plesní, ktoré môžu byť následne problémom aj vo vnútri objektu. K zateplenie fasád je však potrebné pristupovať odborne a kvalifikovane, lebo výber vhodného izolantu a povrchových úprav pred zateplením rozhodne o kvalite vykonaných zateplenia. Neodborná aplikácie zatepľovacích systémov má za následok vznik tepelných mostov, nedostatočné ochránenie konštrukcie a závady, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu konštrukciu poškodiť.

Zateplenie najvyššieho bodu stropu alebo strechy

Zateplenie strechy alebo najvyššieho stropu objektu má na celkovej zateplenie objektu taktiež veľmi dôležitý vplyv, pretože všetko teplo v objekte vzlína smerom nahor. Ak bude zateplený najvyšší bod stropu pod pôdou alebo pod strechou alebo pôdne vstavaním, bude zabezpečená úspora energie na vykurovanie medzi 18 – 22%. V súvislosti s úsporami má na tieto opatrenia vplyv spôsob zateplenia a kvalita jeho vykonanie. Pri nesprávnej aplikácii materiálov môže totiž dôjsť ku kondenzácii vodných pár medzi parozábranou a vykurovaným priestorom, kde následne dôjde ku kondenzácii vody. Vlhká izolácia nie je izolantom, ale vodičom tepelných mostov!

Výmena okien a vstupných portálov

Veľký význam pri zateplení hrá takisto správny výber okien, ktorých je veľa druhov. Samotná výmena okien a vstupných portálov môže priniesť objektu energetickú úsporu od 12% pri plastových okien s dvojsklami až po 20% s trojsklami a kvalitným rámom. V tejto oblasti je nutné veľmi starostlivo vyberať dvere a okná, ktoré sa použijú pre zateplenie severnej a západnej strany objektu. Ak bude napr. Vhodným spôsobom vybralo okno so selektívnymi vrstvami na sklách, zaistí sa tým väčší tepelný odpor proti ochladzovanie. Naopak pri oknách, ktoré majú byť umiestnené na južnej a východnej strane, by sme odporúčali okná so super čírym sklom, pri ktorých vplyvom priesvitu slnečného UV žiarenia dochádza k ohrevu vnútorných priestorov, na ktoré žiarenie dopadá, a tým sa ďalej ušetrí náklady na vykurovanie. V každom prípade je tiež dôležitým prvkom riešenia dištančného rámčeka a ďalších komponentov, ako je profil triedy A a kvalita kovania. Vhodným výberom okien môžete z dlhodobého hľadiska ušetriť veľa finančných prostriedkov na ich údržbu a celkovo aj na vykurovanie objektu.

BELSTAV vykonáva kompletné rekonštrukcie panelových domov i bytových domov.