Hálova 18, BA – Petržalka

Zateplenie obvodového plášťa – odstránenie systémovej poruchy. Zateplenie strechy, strojovne výťahov a stropov 1.NP. Sanácia loggií. Vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení. Výmena rozvodov plynu, kanalizácie, SV a TUV, vzduchotechniky. Vymaľovanie spoločných priestorov. Výmena podlahovín na schodisku – podesty a výmena keramických soklíkov schodiska. Obnova vstupných priestorov.

 

Zateplenie fasády objektu Hálova 18, BA – Petržalka ušetrilo budove náklady za vykurovanie až o 15 %, zlepšilo se odhlučnenie a navyše sa zatraktívnil aj celkový vzhľad budovy. Vstup do budovy bolo potrebné zmodernizovať. Oprava vstupného portálu zaistila budove pekný vzhľad. Opravili sme aj prístupové cesty k objektu a okoliu. Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Hálova 18, BA – Petržalka ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.

Revitalizácia objektu si žiadala aj výmenu pôvodnej zničenej dlažby. Pokládka dlažby bola nutná z dôvodu popraskania špár a následnému zatekaniu vody. Nová dlažba bola vybrána s ohľadom na farbu novej fasády s vysokou nosnosťou a odolnosťou voči zmenám teploty. Vďaka službe stavebné práce na kľúč dokážeme klientom ponúknuť služby podľa ich predstáv. Tu sme zaišťovali revitalizáciu pre objekt Hálova 18, BA – Petržalka. Po konzultácii s klientom a zoznámením sa s jeho ideou sme spustili stavebné práce.