Nádražná 69-71, Šenkvice

Zateplenie bytového domu, zateplenie strechy a výmena strešného plášťa za krov s krytinou Rannila-Monterrey, výmena výplní stavebných otvorov, sanácia balkónov (vrátane izolácie, novej dlažby a nového zábradlia), ostatné práce.

Zateplenie domu zaistilo výrazné zníženie nákladov za vykurovanie, ale tiež zvýšenie komfortu bývania pre obyvateľov. Návratnosť investície do zateplenia domu je v prípade tejto budovy Nádražná 69-71, Šenkvice takmer okamžitá. Zateplovanie se nevzťahovalo iba na fasádu, ale zahŕňalo tiež výmenu okien za moderné plastové alebo drevohliníkové. Izolácia okien zohrala v celkovom zateplení dôležitú úlohu. Množstvo balkónov na budove Nádražná 69-71, Šenkvice dlhodobo potrebovalo rekonštrukciu. Rekonštrukcia balkónov je neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie objektov a aj tu bola potrebná výmena zastaraných a poničených prvkov za nové a bezpečné.

Staré obklady boli strhnuté a nahradené novými. Pokládka nových obkladov zaistila budove Nádražná 69-71, Šenkvice ochranu proti možnému znečisteniu od okoloidúcich osôb alebo exkrementov zvierat.