Referencie

Pozrite sa na celý rad našich hotových projektov a referenčných prác. Nájdete medzi nimi zateplené budovy, budovy s novou fasádou, opravené plochej strechy aj rekonštruované balkóny, lodžie a vstupný portály. Revitalizovali sme panelové aj bytové domy a historické stavby.

Planét 2-18, Bratislava

Obvodový plášť, zateplenie strešnej konštrukcie, balkóny, výplne otvorov, spoločné priestory, okapový…

Jašíková 18, Bratislava

Odstránenie systémových porúch a zateplenie obvodového plášťa a lodžií, výmena výplní stavebných otvorov, vyspravenie stien a podláh spoločných priestorov, ostatné práce.

Uhrova 1, Bratislava

Obnova bytového domu a garáži, výmena vertikálnych a horizontálnych rozvodov, vyregulovanie UK, oprava kanalizácie.

Spoľahlivosť je u nás na prvom mieste

  • 250 projektov
  • 220 klientov
  • 14 certifikátov
  • 2 ocenenie

Opýtajte nás