Obytný súbor Malé Krasňany, Bratislava

Zateplenie obvodového plášťa.