Obytný súbor Malé Krasňany, Bratislava

 

Zateplenie obvodového plášťa.